top of page

העברית שפה חיה 

כנס העוסק בחקר השפה העברית ומיועד לעוסקים ולחוקרים בתחום הלשון והשפה העברית

הכנס יתקיים ביום שני, 13/2/23 בין השעות 17:30-9:00 במכללת אורנים

 

דמי השתתפות:

120 ש"ח לנרשמים מראש

140 ש"ח לנרשמים ביום הכנס

כנס - העברית שפה חיה

120.00 ₪מחיר
    bottom of page